Van ‘ziekte en zorg’ naar ‘gedrag en gezondheid’  

Bij chronische aandoeningen is zelfmanagement heel belangrijk. Dit betekent dat de behandeling van de ziekte niet alleen in het ziekenhuis of bij de huisartsenpraktijk plaatsvindt, maar zich vooral afspeelt in de thuissituatie. 

Ik lever graag een bijdrage aan (zorg)instellingen die de eigen regie van chronisch zieken stimuleren en werk daarbij vanuit het gedachtegoed van Positieve Gezondheid. Dat raakt namelijk precies aan mijn eigen ervaring dat het er niet om gaat of je (chronisch) ziek bent of niet, maar om de manier waarop je daarmee omgaat. Het spreekt mensen aan op hun veerkracht en gedrag en dat betekent dat je er zelf invloed op hebt.

Hoe fijn is dat!

Als projectleider in de zorg kan ik:

  • een zorgproject organiseren en managen van a tot z
  • de zorg in een (nieuwe) regio opzetten
  • contacten leggen en onderhouden met zorgverleners in de eerste en tweede lijnszorg
  • financiële, organisatorische en inhoudelijke afspraken maken met zorggroepen en zorgverleners
  • (zzp-)medewerkers werven, opleiden, briefen en coachen
  • intakegesprekken voeren met cliënten
  • het cliëntsysteem onderhouden 
  • bedrijfsvoeringstaken uitvoeren, zoals facturen, ureninzet, zorgevaluaties
w

Mijn kracht zit in het zoeken naar verbinding.

Opdrachtgevers:

4kids2tell

Voor 4kids2tell werk ik als Coach en Rayonhoofd Gelderland . In die rol ben ik verantwoordelijk voor het opzetten en uitbouwen van een zorgnetwerk voor kinderen met diabetes type 1 en hun gezinnen in de regio Gelderland en het coördineren van die zorg. Daarnaast ben ik als coach actief in enkele gezinnen. Het doel van de verpleegkundige, pedagogische zorg en coaching van 4kids2tell is dat het zelfmanagement van de gezinnen wordt vergroot.

www.4kids2tell.nl

Voor Herstelcirkel in de Wijk werk ik als Regionaal Projectleider Diabetes. In die functie zet ik nieuwe Herstelcirkels op in de regio’s Nijmegen en Gelderse Vallei. Een Herstelcirkel is een coöperatie van burgers met diabetes type 2. Onder begeleiding van een leefkrachtcoach werken de deelnemers via voeding, beweging en ontspanning aan het blijvend keren van hun aandoening. Daarbij is het van belang dat ze zelf de eigen regie nemen in het herstelproces en hun kwaliteit van leven blijvend vergroten.

www.herstelcirkel.nl

Herstelcirkel
in de Wijk

Investering

Mijn rol als projectleider is maatwerk. Het tarief wordt altijd in overleg met de opdrachtgever bepaald.
Een tijdelijk dienstverband is ook bespreekbaar.

De kern is: ‘zorgen dat’ in plaats van ‘zorgen voor’.

Judith van den Reek

Projectleider & Coach in de zorg

Telefoon

06-53385126

Contact

Wil je kennismaken of ervaringen uitwisselen? Ik hoor het graag!