Selecteer een pagina

“Het is goed als het rustiger is in de huisartsenpraktijk”, zei huisarts Hans Peter Jung vorige week tijdens de eerste uitzending Positieve Gezondheid LIVE van het Institute for Positive Health, waar #Leren van Limburg centraal stond. Voor veel huisartsen vormt dit statement een trendbreuk in de dagelijkse praktijk, want minder patiënten betekent ook minder geld in het laatje. Maar ik word blij van deze uitspraak. De gedachte erachter levert namelijk zoveel meer op voor zowel de huisarts als de patiënt. Hans Peter Jung legde het als volgt uit.

Werken volgens Positieve Gezondheid
“Ik wilde mijn vak als huisarts al langer op een andere manier uitoefenen om het plezier weer terug te vinden”, zegt Jung, “daarom ben ik in mijn huisartsenpraktijk in Afferden gaan werken volgens het concept van Positieve Gezondheid. Als huisarts ben je gewend om je patiënten snel in de rede te vallen, maar ik ben meer achterover gaan leunen om de patiënt meer ruimte te geven. Deze komt dan veel meer zelf aan het woord en dat leidt tot een heel ander gesprek.” Het doel was: meer tijd voor patiënten, minder verwijzingen. De tijd voor een consult werd met 50% verhoogd, van tien naar vijftien minuten per patiënt.

Besparing van 10-15% op de zorgkosten
Jung vertelde: “Wat je dan krijgt is dat het gesprek veel meer gaat over de mens achter de patiënt. Je komt erachter waarom de patiënt in de praktijk is en hoe het echt met hem gaat. Daardoor kun je je veel meer focussen op een oplossingsgerichte manier van werken. Vaak is er namelijk helemaal geen medische oplossing nodig, maar sluit een oplossing in het sociale domein veel beter aan bij de behoefte van die patiënt.” Het is volgens Jung wetenschappelijk bewezen dat met deze werkwijze uiteindelijk 10-15% bespaard kan worden op de zorgkosten. “En dat kan dan ingezet worden voor bijvoorbeeld preventie of leefstijl.”

Gezamenlijk streven naar gezondheidsbevordering nodig
In Limburg werken inmiddels al veel huisartsenpraktijken op deze wijze en veel praktijken zouden het graag willen. De uitdaging is nu om te gaan nadenken over hoe de kosten van de zorg herverdeeld dienen te worden onder alle partijen. Dat kan volgens Hans Peter Jung alleen vanuit een volledig vertrouwen in elkaar. “Je moet als zorgprofessional over je eigen grenzen heen gaan kijken. Niet proberen om je eigen winkel zo rijk mogelijk te maken, maar een gezamenlijk streven hebben om de gezondheid van alle bewoners te bevorderen. En dat is spannend.”

Kortom: het is goed als het rustiger is in de huisartsenpraktijk. Daardoor is er namelijk meer tijd voor de ernstig zieke patiënten en worden klachten van andere patiënten daar opgelost waar de behoefte daadwerkelijk ligt, bijvoorbeeld op wijkniveau, op het gebied van zingeving of preventie. De juiste zorg op de juiste plek, dat is een mooi staaltje persoonsgerichte zorg als je het mij vraagt.