Selecteer een pagina

“Mijn doel: de zorg meer persoonsgericht maken en zelfmanagement bij chronische aandoeningen bevorderen”

Het is mijn missie om bij te dragen aan een positief leven voor mensen die (chronische) zorg nodig hebben. Ik geloof namelijk dat iedereen met een gezondheidsbeperking een waardevol leven voor zichzelf kan creëren. Belangrijk hierin is het nemen van de eigen regie in je gezondheid.

Persoonsgerichte zorg is in de praktijk niet altijd vanzelfsprekend, maar het zorgt er wel voor dat je patiënten meer worden aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid. Als zorgprofessional kun je dan veel meer bereiken, omdat je uitgaat van de specifieke behoefte van de betreffende patiënt. Op de langere termijn kun je daar zelfs kosten mee besparen.

Ik draag er graag aan bij om dat te verwezenlijken als projectleider en communicatieprofessional in de zorg.

Aanbod

Projectmanagement

 

 

 • Een zorgproject organiseren en managen van a tot z
 • De zorg in een (nieuwe) regio opzetten
 • Contacten leggen en onderhouden met zorgverleners in de eerste- en tweedelijnszorg
 • Financiële, organisatorische en inhoudelijke afspraken maken met zorggroepen en zorgverleners
 • (Zzp-)medewerkers werven, opleiden, briefen en coachen
 • Intakegesprekken voeren met cliënten
 • Het cliëntsysteem onderhouden 
 • Bedrijfsvoeringstaken uitvoeren, zoals facturen, ureninzet, zorgevaluaties

Communicatie

 

 

 • Ontwikkelen van een online platform ter bevordering van zelfmanagement
 • Beheren van websites of intranet
 • Ontwikkelen en beschikbaar maken van voorlichtingsmateriaal
 • Schrijven van artikelen en persberichten
 • Opstellen en versturen van (online) nieuwsbrieven
 • Nieuwe materialen en tools toetsen bij patiënten/cliënten, naasten en zorgverleners
 • Organiseren van bijeenkomsten voor patiënten/cliënten, naasten en zorgverleners
 • Contacten leggen en onderhouden met de media
 • Opstellen en bewaken van budget en planning

Wat opdrachtgevers zeggen

"Ik heb Judith leren kennen als een betrokken en accurate professional met een lange adem. Zij weet als geen ander hoe belangrijk het is dat mensen verantwoordelijkheid leren nemen voor hun lijf, gezondheid en leefomgeving. Verbetering van leefstijl en verinnerlijking van gezonde patronen zijn voor haar de drijfveren om mensen en organisaties in beweging te krijgen. Judith is een ster in het consciëntieus uitvoeren van een project, het uitbouwen van een netwerk en de communicatie eromheen goed verzorgen."


– Huub ter Haar, Herstelcirkel in de wijk

"Ik heb Judith ervaren als een open, spontane vrouw met een enorme berg kennis. Ze weet de verbinding te maken en kan mensen raken met haar verhaal als ervaringsdeskundige. Organisaties die op zoek zijn naar een echte “verbinder", zijn bij Judith aan het juiste adres."

– Mariëlle Schoenmakers, 4kids2tell

"We hebben Judith ingeschakeld, omdat 4kids2tell behoefte had aan uitbreiding naar andere delen van Nederland. De bedoeling was dat ze een eigen rayon zou gaan begeleiden in Gelderland. Helaas is het door omstandigheden niet zo ver gekomen, maar Judith heeft wel de contacten gelegd met diverse kinderdiabetescentra en daar samen met mij presentaties verzorgd. Daarnaast regelde Judith alle communicatie op social media zoals Facebook, LinkedIn en Instagram.

Haar vriendelijkheid, leergierigheid, doorzettingsvermogen, gestructureerde manier van werken en competenties op communicatie- en coachingsgebied maakten onze samenwerking heel prettig. We communiceerden op hetzelfde niveau en ik kon de zaken met een gerust hart aan haar overlaten."

- Claudia van Dalen, 4kids2tell

Opdrachtgevers:

4kids2tell

Voor 4kids2tell heb ik gewerkt als Rayonhoofd Gelderland. In die rol was ik verantwoordelijk voor het opzetten en uitbouwen van een zorgnetwerk voor kinderen met diabetes type 1 en hun gezinnen in de regio Gelderland en het coördineren van die zorg. Het doel van de verpleegkundige, pedagogische zorg en coaching van 4kids2tell is dat het zelfmanagement van de gezinnen wordt vergroot.

www.4kids2tell.nl

Voor Herstelcirkel in de Wijk werk ik als Regionaal Projectleider Diabetes. In die functie zet ik nieuwe Herstelcirkels op in de regio’s Nijmegen en Gelderse Vallei. Een Herstelcirkel is een coöperatie van burgers met diabetes type 2. Onder begeleiding van een leefkrachtcoach werken de deelnemers via voeding, beweging en ontspanning aan het blijvend keren van hun aandoening. Daarbij is het van belang dat ze zelf de eigen regie nemen in het herstelproces en hun kwaliteit van leven blijvend vergroten.

www.herstelcirkel.nl

Herstelcirkel in de wijk

Investering

Elke opdracht is maatwerk.

Het tarief wordt altijd in overleg met de opdrachtgever bepaald.

Een tijdelijk dienstverband is ook bespreekbaar.

Mijn kracht zit in het zoeken naar de verbinding.

Judith van den Reek

Projectmanagement & Communicatie 

Telefoon

06-53385126

Contact

Wil je kennismaken, mijn boek bestellen of ervaringen uitwisselen? Ik hoor het graag!